BALMY BALLOONISTS

2000 Up & Away Games
Spelregler: svenska
Översättningen: Richard Andersson

Balmy Balloonists är ett strategispel i vilket 2-6 spelare i åldern 10 år och uppåt tävlar för att vinna en jordenruntkapplöpning i luftballong.

 Historisk bakgrund, solitaire och andra scenarios, spelaranteckningar, designanteckningar samt mycket mera om Balmy Balloonists finns tillgängligt hos Up & Away Games hemsida. Besök oss på: http://spotlightongames.com/upandaway

Spelet innehåller:

Obs! När man tar bort en ballongfigur från en höjdjusterare, dra dem rakt isär för att undvika att skada figuren. Före din första spelomgång, skilj korten åt genom att vika dem fram och tillbaka längs den horisontella perforeringen. Repetera vikning och fördelning längs de vertikala perforeringarna tills alla kort är isärtagna. Dela sedan upp dem i fyra olika högar baserat på kortets baksida.

Spelkartan:

Röda longitudlinjer delar upp kartan i 4 regioner, kallade Kvadranter. Ballongernas huvudspår är indikerade av Farleder numrerade från 1 till 5. Farleder är ytterliggare uppdelade av vertikala linjer så att de bildar rutor. Gula områden markerar Begränsade Zoner medan bruna och vita trianglar indikerar Medelhöga respektive Höga Bergsområden. Mitten kallas för Polarvirveln medan området omkring utsidan av kartan refereras till som Ekvatorsstiltjen. Vid Nordpolen finns Vindrosen. Vid kartans båda ändkanter finns en bild över den spelsekvens som varje spelare skall följa under sitt drag.

Hur man skall ställa upp spelet

 1. Varje spelare tar en ballong samt 3 höjdjusterare med samma färg som det är på den Vindrosspets som är närmast honom.
 2. Varje spelare tar följande marker: 9 gula 9 svarta och 11 röda.
 3. Blanda Fördelskorten och ge ut två till varje spelare. Spelarna lägger dessa framför sig med framsidan uppåt. De återstående korten tas ur spel.
 4. Blanda de Lokala Vindkorten och dela ut 3 till varje spelare med framsidan nedåt.
 5. Blanda Kvadrantkorten och placera ett kort med framsidan uppåt jämte varje kvadrant i de tillgängliga utrymmena på kartan.
 6. Blanda Oturskorten och placera högen vid sidan om brädet för att användas senare.
 7. Låt den spelare som senast färdats i en ballong börja. Om det blir oavgjort, välj en slumpmässigt. Spelturen går medurs.
 8. Ställ de två silvermarkörerna på de spetsar på Vindrosens vars färg matchar ballongfärgerna på de två sista spelarna i turordningen.
 9. Spelaren till höger om den som börjar sätter ut sin ballong utan höjdjusterare på någon utav de rutor bakom startlinjen i Nordamerika. (Ballongerna kommer att färdas i moturs riktning.)
 10. De övriga spelarna gör samma sak i moturs ordning. Varje ballong måste starta i sin egen ruta, antingen en eller två rutor bakom den startlinjen.
 11. Spelet börjar med att den startande spelaren gör sitt första drag. Notera att när spelet väl har börjat så får hur många ballonger som helst passera genom, eller stanna i samma ruta.

Spelets mål

Spelet slutar så fort som den första ballongen åter korsar startlinjen. (Det är inte nödvändigt att faktiskt landa efteråt.) Den första spelare vars ballong gör detta vinner.

Spelsekvens

Varje spelares speltur skall innehålla följande:

 1. Spela ut ett Lokalt Vindkort och följ detta.
 2. Välj, om du vill, en ny höjd.
 3. Flyg din ballong efter Kvadrantkortet.
 4. Offra 1 Bränsle om du befinner dig på Hög höjd (om du inte kan, så sjunk automatiskt ned en nivå).
 5. Offra 1 Bränsle om du har slut på Luft (om du inte kan, så sjunk automatiskt ned en nivå).
 6. Dra ett Lokalt Vindkort om du endast har två kvar på hand.

Fortsätt sedan med nästa spelare i moturs riktning.

Hur man spelar

 1. Spela ut ett Lokalt Vindkort och följ detta.

  Spelaren som är i tur använder alltid sina egna kort. Det finns två möjligheter:

  1. Spela ut ett kort för att flytta din ballong, ELLER
  2.  Spela ett kort från bordet på någon annans ballong.

  A. Spela ut ett kort för att flytta din ballong:

  Spelaren spelar ut ett av sina Lokala Vindkort från sin hand med framsidan uppåt på bordet framför sig och följer instruktionerna (mer om detta senare). Kortet stannar kvar på bordet framför spelaren även efter dennes tur. Men, om det redan ligger 3 utspelade kort framför dig, så måste du välja alternativ B – du får alltså inte spela ut ett kort på din egen ballong.

  B. Spela ett kort från bordet på någon annans ballong:

  Ett av de Lokala Vindkorten som just nu ligger framför spelaren kan spelas på någon annan spelares ballong, alltså på en av de två ballongerna vars färger på Vindrosen för tillfället har silvermarker på sig. Valet mellan de två görs av spelaren med kortet (om en av de markerade färgerna är hans egen, så måste han välja den andra ballongen).

  Kortets instruktioner tillämpas nu på den valda ballongen. Efter det så flyttas markören till nästa oockuperade Vindrosspets i moturs riktning. Vindrosfärger som redan har en markör hoppas över, och så även för färger som motsvaras av ballonger som inte finns med i spelet. Slutligen placeras det använda kortet i skräphögen.

  Följa instruktionerna på kortet:

  Den utsatte spelaren applicerar ballongens nuvarande höjd på kortet och följer instruktionen att flytta ballongen antingen åt norr eller åt söder. En ballong som flyttar norrut eller söderut bibehåller sitt relativa avstånd till det närmsta kommande tjocka sträck. Med andra ord, ballonger som rör sig söderut rör sig åt höger medan ballonger som flyttar norrut rör sig åt vänster. Ett undantag är att ballonger som rör sig norrut eller söderut aldrig flyttar över en tjock röd eller blå linje.

  Ett Lokalt Vindkort kan vara utan några instruktioner alls, då står det helt enkelt ett streck (-), vid höjden för den påverkade ballongen. I så fall har kortet ingen effekt.

  Exempel på ett Lokalt Vindkort:
  Exempel på Lokalt Vindkort

  På detta kort, om ballongen befunnit sig på Hög höjd, så skulle den ha flyttat ett steg söderut.

  På Medelhög höjd skulle ballongen inte haft någon förflyttning alls..

  På Låg höjd, så skulle den flytta två rutor norrut.

  Frågetecknet (”?”) indikerar att detta kort kan spelas för att generera ett Oturskort istället för en förflyttning.

  En del kort visar också Oturssymbolen ”?”. I detta fall kan spelaren med kortet välja att lägga ett Oturskort istället för nord-syd förflyttning. För att göra detta, dra helt enkelt det översta kortet från Oturshögen och följ de instruktioner som står på kortet. (Om Oturshögen skulle ta slut, blanda helt enkelt om de bortkastade korten och blanda till en ny lek.)

  En del kort visar även den cirkelskivade Kvadrantsymbolen. I så fall får spelaren med kortet välja ifall han vill byta Kvadrantkortet i den flyttande ballongens kvadrant istället för att utföra nordlig-sydlig förflyttning. För att åstadkomma detta, dra det översta kortet från Kvadranthögen och lägg det över det nuvarande kortet för den kvadranten. (Om Kvadranthögen skulle ta slut, blanda på nytt de kastade korten, och de icke synliga korten till en ny hög.)

  Om en ballong har flyttat in i Polarvirveln, så återvänder den till tävlingen på Farled 1, men placeras på den första rutan efter den tjocka röda eller blåa linje som ballongen senast passerat. Om en ballong flyttat in i Ekvatorstiltjen, så placeras den alldeles utanför den ruta på Farled 5 som den senast befann sig på och stannar där tills ett Lokalt Vindkort spelas för att flytta den tillbaka in i tävlingen. Ballonger som har Landat, som under första draget av spelet, får inte göra någon nordlig-sydlig förflyttning.

  Särskild användning av Fördelskort: Om en spelare inte längre önskar att ha ett särskilt Fördelskort, kan han välja att slänga bort det efter det att han har spelat ut ett Lokalt Vindkort. I utbyte får han plocka upp vilket Lokalt Vindkort som helst från bordet som ligger med framsidan uppåt, inklusive sina egna (men inte ifrån slänghögen). Detta kort tar han upp på sin hand.

 2.   Välj, om du vill, en ny höjd.

  En ballong får ändra sin höjd till en av de 4 följande höjderna: Hög, Medelhög, Låg eller Landad. En ballongs höjd representeras utav höjdjusterarna. Spelare staplar justerarna och sätter sedan ballongen på stapeln. För att visa att ballongen flyger på Låg höjd, placera den på en ensam justerare. För att visa Medelhög höjd, lägg till en andra justerare. Lägg till en tredje justerare för att visa på en Hög höjd. Ballonger får endast ta bort alla justerare, alltså Landa, ifall han genom reglerna tillsägs att göra så.

  För att öka höjd: släng en Ballastmarker för varje ökad nivå.

  För att minska höjd: släng en Luftmarker för varje minskad nivå.

 3. Flyg din ballong efter Kvadratkortet.

  Ballonger rör sig i moturs riktning. För att avgöra hur många rutor din ballong skall flytta, så titta på kortet för ballongens Kvadrant för den Höjd och Farled som ballongen befinner sig på. Positiva tal indikerar framåtförflyttning medan negativa tal anger att förflyttningen är bakåt. En 0 ("nolla") visar att ballongen står stilla.

  Lägg märke till att Kvadrantkorten har extra instruktioner längs med högra sidan som används tillsammans med vissa Olyckskort, Denna information skall annars ignoreras.

  Exempel på ett Kvadrantkort:
  Exempel på ett Kvadrantkort

  Om man förflyttar sig i detta korts Kvadrant, så kommer en ballong i Farled 4 på Hög höjd att röra sig framåt (medurs) 4 rutor. Figurerna till höger används tillsammans med Oturskortet för Dåligt Väder. (Läs mer senare.)

  Begränsade Områden.
  Gula rutor på kartan betecknar att området har begränsat luftrum. Dessa områden är Libyen, Irak, Sakhalinön, Area 51 eller Folkrepubliken Kina. Till alla dessa områden, förutom Area 51, hör ett Fördelskort som ger Tillstånd att passera området. Om spelaren har detta Fördelskort uppvänt framför sig på bordet det drag han flyttar in i en sådan gul ruta så flyttar han som vanligt. Om han däremot inte har ett passande kort, så måste Luftmarker genast spenderas, tills det att ballongen Landar (i det Begränsade Området). Spelaren står över sin nästa omgång. Nästa tur får ballongen lyfta igen antingen från rutan han står på, eller en ruta till vänster, vilket blir en Farled norr eller söder om denna ruta.

  Bergsområden.
  Rutor som innehåller bruna eller vita trianglar betecknar bergsområden. Bruna Bergsområden måste passeras på Medelhög eller Hög höjd, medan vita Bergsområden måste flygas över på Hög höjd. En ballong som inte följer dessa höjdkrav kommer automatiskt att anses vara Landad, och spelaren förlorar sin nästa tur. Sedan när det är spelaren tur igen får ballongen lyfta som normalt antingen från samma ruta, eller från rutan till vänster, vilket blir en Farled norr eller söder om denna ruta.

 4. Offra 1 Bränsle om befinner dig på Hög höjd (om du inte kan, så sjunk automatiskt ned en nivå).

  En ballong på Hög höjd måste spendera en Bränslemarker, om spelaren har kvar några. Finns det inga kvar att lägga, så förlorar han genast en höjdnivå.

 5. Offra 1 Bränsle om du har slut på Luft (om du inte kan, så sjunk automatiskt ned en nivå

  En ballong som inte har några kvarvarande Luftmarker måste spendera en Bränslemarker, om det finns några kvar. Om man inte kan lägga en Bränslemarker, så förlorar ballongen automatiskt en höjdnivå.

 6. Dra ett Lokalt Vindkort om du endast har kvar två.

  Om du endast har 2 kort kvar på din hand, dra ett nytt kort från Lokala Vindhögen. (Om högen är slut, samla ihop alla slängda kort och blanda om.)

Regelvarianter

Spelarna får välja att använda några eller samtliga av dessa varierande regler, i vilken kombination som helst.

 1. Vackert Väder. (*)
  Om vid spelets början, det aktuella Kvadrantkortet innehåller en asterisk (*), släng bort kortet och ersätt det med ett annat. Fortsätt med detta tills det dragna Kvadrantkortet inte innehåller en asterisk.

 2. Kritiska Åtgärder.
  Om ett Lokalt Vindkort som spelas på din ballong skulle orsaka en omedelbar tvingad Landning (orsakad av Begränsade områden eller Bergsområden), får du som svar spela ut något av de kort som ligger framför dig. I så fall så läggs effekterna av de båda korten ihop till en sammanlagd nord-sydlig förflyttning innan ballongen flyttas.

 3. Stormen.
  Första gången som någon spelare passerar Sakhlinöns Begränsade luftrum, så bestämmer den ballong som för tillfället ligger sist, var stormen skall hamna någonstans. Han placerar stormbrickan i någon ruta som antingen är direkt ovanför, under eller på själva Sakhalinöns Begränsade Område.

  För att avgöra vilken ballong som ligger sist, välj den ballong som har längst antal rutor kvar till mållinjen. Om det är oavgjort, välj då enligt följande kriterier:

  1. Ballongen som är på lägst höjd.
  2. Ballongen som är längst söderut.
  3. Ballongen som har minst antal marker kvar.
  4. Ballongen som har flest antal Lokala Vindkort på bordet.
  5. Slumpmässigt.

  Stormen färdas uteslutande på Hög höjd. Används stormen så tillkommer ett tredje alternativ för kortutspel. Istället för att spela ut ett Lokalt Vindkort på en annan spelares ballong, är det även tillåtet att spela kortet på stormen. Om ett kort spelas på stormen, flyttas stormen ifall det finns någon instruktion på kortet för Lokal Vind på Hög höjd.

  Om en ballong eller storm någonsin flyttar in i en ruta där den andra finns, så förlorar ballongen eller stormen sin resterande förflyttning. Ett Kvadrantkort dras för varje ballong som ligger på denna ruta och effekten för Dåligt Väder drabbar ballongen, precis som om ett Dåligt Väderkort hade spelats ut.

 4. Spel med Två eller Tre spelare.
  I spel med endast två eller tre spelare, skall varje spelare styra två ballonger. Vinnaren är den som först får båda sina ballonger över mållinjen. Så fort någon ballong passerar mållinjen, så är den inte längre med i spelet. Dess kort, både de på handen och de på bordet, kastas bort. Om silvermarkören för tillfället står på denna ballongen, flyttar den helt enkelt ett steg i moturs riktning,

Credits

Balmy Balloonists är utvecklad av Philip Vogt och Richard Heli.
Grafisk design och bilder av Tanya Chou.
Översättningshjälp av Richard Andersson, Manuel Suffo, Ronald Hoekstra, Stefanie Kethers och Didier Renard.
Utgivarna vill tacka de hängivna speltestarna (i alfabetisk ordning): Philip Apps, Phil Bradley, Eron Bringhurst, Tanya Chou, Matt Crawford, Chris Farrell, Richard Fulcher, Kurt Heli, Gordon Hua, Matt Hubbard, Chris and Cynthia Ikehara, Richard Irving, Dave Kohr, William LaCross, Matt Leacock, Grant Moy, Dave O'Connor, Kevin O'Hare, Michael Rhodes, Jodi Soares, Ken Tidwell, Ray Tsai, Michael Turner, Bernard Yeh.
© 2000 Philip Vogt och Richard Heli

Kort

Fördelskort
friendly wind

Fördelaktiga Vindar: Detta kort kan användas när som helst under din tur för att flytta din ballong antingen en ruta norr eller söderut. Släng kortet efter att det använts.

stamp reading OK

Tillstånd: representerar ett tillstånd för att beträda en av de gula rutor som representerar de begränsade luftrum över Irak, Libyen, Folkrepubliken Kina eller Sakhalinön, som normalt sett inte är tillåtna att flyga över.

wrench (spanner)

Reparation: Om en spelare sitter med ett Reparationskort, och en utav de avbildade Olyckorna (Kommunikationssvårigheter, Reva i Höljet, Brand eller Värmeproblem) spelas ut på honom så kan han spela ut Raparationskortet för att motverka Olyckan. Kortet slängs efter att det har använts.

Oturskort
lightning bolt and a cloud

Dåligt Väder: Om ballongen befinner sig i luften, så dras ett Kvadrantkort för att följa Dåligt Väder-anvisningen vilken ballongen genast måste följa. Enkla pilar indikerar omedelbar höjdökning eller sänkning. Svarta pilar på rutor indikerar ändring av Farled. Dåligt Väder-effekter som tvingar en ballong att flytta sig bakåt har också en symbol som visar att ballongen inte får flytta framåt under sin nästa omgång. Ballonger som skulle  hamna ovanför en Hög höjd måste genast slänga 2 Luftmarker för varje nivå som är över Hög. Om spelaren inte har tillräckligt med Luftmarker, får dessa bytas ut mot Bränslemarker. Om spelaren helt saknar marker så tas ballongen bort från spelplanen och är ute ur spelet. Ballonger som skickas under Låg höjd måste slänga 2 Ballastmarker för varje nivå som är under Låg, annars blir den Landad. En Landad ballong förlorar sin nästa spelomgång. Efter att Kvadrantkortet följts, släng bort det.

jet aircraft

Övertrafikerat Luftrum: Kommersiell flygtrafik utsätter den påverkade ballongen för fara – den måste genast spendera Luft för att sjunka ned till Låg höjd, och får inte heller stiga under nästa tur. Detta kort påverkar inte ballonger som för närvarande flyger över Bergsområden.

radio waves bouncing off balloon

Kommunikationssvårigheter: Det aluminiserade polyesterskikt som täcker ballongens hölje stör dataöverföringen och besättningens förmåga att ta emot datainformation om de kommande jetströmmarna. Den påverkade ballongen kan inte spela ett Lokalt Vindkort på sin egen ballong under nästa spelomgång.

balloon with its envelope ripped

Reva i Höljet: Den påverkade ballongen råkar under en hagelskur ut för en reva i höljet. Spelaren förlorar omedelbart 3 Luftmarker.

balloon with fire in its capsule

Brand! En brand bryter ut i kapseln och piloterna måste göra allt de kan för att släcka den. Om den påverkade ballongen befinner sig i luften får den inte spela ut något Lokalt Vindkort på sin egen ballong under nästa spelomgång.

thermometer

Värmeproblem: Felaktig brännare förbrukar varmluftstillförseln i kapseln och försätter besättningens hälsa i fara. Den påverkade ballongen måste genast spendera Luft för att sjunka ned till Låg nivå och får inte stiga i höjd under nästföljande drag. Om ballongen för tillfället befinner sig över ett bergsområde, så måste det även landa. Den Landade ballongen står över nästa spelomgång.

stop sign

Tillstånd Indraget: Ett land som tidigare beviljat tillstånd för ballongen att flyga genom luftrummet drar nu tillbaka det. Spelaren som lägger kortet väljer ett av de för närvarande synliga Tillståndskort för den utsatta ballongen, och ägaren måste genast slänga det. Ett kort som för tillfället används för att flyga igenom ett Begränsat Område, får inte väljas.

disintegrating solar panels

Solpaneler Förlorade: Två solpaneler förloras under ett åskväder, vilket tvingar ballongfararna att slösa bort värdefull bränsle i kompensation. Den utsatta ballongen måste slänga bort 2 Bränslemarker.


March 25, 2001.
Var vänlig och skicka kommentarer eller frågor till Up and Away Games